Home / Tin Tức Bất Động Sản / Thủ tục thẩm định vay quỹ phát triển nhà ở tại Tp HCM cho khách hàng

Thủ tục thẩm định vay quỹ phát triển nhà ở tại Tp HCM cho khách hàng

Căn cứ thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 của Liên Bộ.

I/ Các hồ sơ khách hàng phải nộp khi nhà ở là tài sản hình thành trong tương lai , bao gồm:

 

                1/ Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa khách hàng với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chụp). Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mua của chủ đầu tư để bán lại cho khách hàng thì phải có thêm hợp đồng mua bán đã ký kết giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp này ( 1 bản chụp). Trường hợp khách hàng là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải có thêm bản gốc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

                2/ Các biên lai thu tiền của chủ đầu tư (01 bản chụp nếu có).

                3/ Biên bản nghiệm thu nhà ở đã hoàn thành việc xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật (01 bản chụp).

                4/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (01 bản chụp).

                5/ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án của chủ đầu tư (01 bản chụp).

                6/ Quyết định phê duyệt dự án nhà ở (01 bản chụp) hoặc Giấy phép xây dựng ( đối với dự án có giấy phép xây dựng)

                7/ Giấy xác nhận giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản hoạc có tên trong danh sách được Sở Xây Dựng thành phố HCM xác nhận thuộc diện phân chia tối đa không quá 20% sản phẩm nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở nếu là nhà thương mại (01 bản gốc)

II/ Các hồ sơ khách hàng phải nộp khi thế chấp nhà ở là tài sản hình thành trong tương lai, gồm có:

                1/ Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa khách hàng với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản gốc). Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mua của chủ đầu tư để bán lại cho khách hàng thì phải có thêm hợp đồng mua bán đã ký kết giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp này ( 1 bản sao có chứng thực). Trường hợp khách hàng là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải có thêm bản gốc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

2/ Các biên lai thu tiền của chủ đầu tư (01 bản gốc).

3/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (01 bản sao có chứng thực).

4/ Biên bản nghiệm thu nhà ở đã hoàn thành việc xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật (01 sao có chứng thực).

5/ Giấy xác nhận giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoạc có tên trong danh sách được Sở Xây Dựng thành phố HCM xác nhận thuộc diện phân chia tối đa không quá 20% sản phẩm nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở nếu là nhà thương mại (01 bản gốc)

6/ Biên bản bàn giao nhà ở được ký kết giữa chủ đầu tư với khách hàng (01 bản gốc – nếu nhà ở đã được bàn giao)

7/ Trường họp chủ đầu tư thế chấp dự án chung cư để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự khác thì phải có văn bản xác nhận rút bớt tài sản bảo đảm là nhà ở bán cho khách hàng của cơ quan đăng ký thế chấp.

Bài Viết Liên Quan:

About admindiaocviet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>